Tekstcorrectie

 

Een uitstekende tekst is:

  • - afgestemd op de behoeften van uw lezer(s)
  • - pakkend
  • - duidelijk
  • - vlot geschreven en
  • - correct

Prettig taalgebruik en een goede spelling vormen nog altijd een belangrijke factor om te ‘scoren’ met uw boodschap.

Vaak gaat de aandacht van opdrachtgevers bij de ontwikkeling van drukwerk of een website in eerste instantie uit naar de vormgeving. De tekst is dan een beetje het ondergeschoven kind. Terwijl het relatief weinig tijd en geld kost om de eigen tekst even door een deskundige te laten nakijken op grammatica, spelling en stijl.

Een investering in tekstcorrectie verdient zichzelf terug. Het is zeker bij websites belangrijk teksten goed te laten corrigeren, omdat de lezer de tekst snel in zich moet kunnen opnemen en deze snel moet kunnen begrijpen. Een foutloze tekstcorrectie draagt bij aan een hogere respons. Taalfouten wekken immers ergernis en vragen op bij de lezer. Deze moet tijdens het lezen niet worden afgeleid. Kitty Corrects zet voor u de puntjes op de i.