Tarieven


Bij corrigeren wordt gelet op een juiste spelling, grammatica en interpunctie. Redigeren gaat een stapje verder. Daarbij worden (delen van) zinnen gewijzigd als de zinsopbouw niet correct is of als uw schrijfstijl voor verbetering vatbaar is.

Uurtarief Bedrijven
Corrigeren:       € 53,-
Redigeren:        € 69,-


Uurtarief Particulieren

Corrigeren:       € 37,-
Redigeren:        € 48,-


Wilt u dat ik een inschatting geef van het aantal uren en dus van het totaalbedrag? Stuur mij dan uw tekst toe en vermeld er even bij of u een bedrijf of particulier bent, en of uw tekst gecorrigeerd of geredigeerd moet worden: kitty.corrects@planet.nl.