Privacyverklaring Kitty Corrects

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 januari 2020.

Ik ben me ervan bewust dat u vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u via het e-mailadres of het telefoonnummer op mijn website reageert, voor welk doel ik deze gegevens verzamel en wat uw rechten zijn. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kitty Corrects. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit privacybeleid te accepteren. Kitty Corrects respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens verzamelt Kitty Corrects en wat is het doel van de gegevensvastlegging?

Wanneer u via het e-mailadres of het telefoonnummer op deze website contact met mij opneemt voor het opvragen van informatie of voor het gebruik van een van mijn diensten, vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om u per e-mail, telefoon of eventueel per post informatie te kunnen geven over (een van) mijn diensten, om een offerte te kunnen uitbrengen, uw tekst(en) te corrigeren, redigeren of herschrijven en indien er een opdracht uit volgt om een factuur te maken. Uw persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, tekstbestand(en), NAW-gegevens en telefoonnummer worden opgeslagen op de met Norton Internet Security beveiligde pc van Kitty Corrects. Ik verzamel of gebruik geen gegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Derden

Uw persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld.

Gegevens inzien, corrigeren, verwijderen.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, corrigeren of laten verwijderen, dan kunt u contact met mij opnemen. Ook heeft u het recht om van mij de persoonsgegevens te ontvangen waarover ik beschik.

Intrekking toestemming

Als uw gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht op intrekking van die toestemming.

Bezwaar

U heeft het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voorwaarde voor uitvoering

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een voorwaarde voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken, maar in dat geval kan ik niet mijn werkzaamheden verrichten die uit de overeenkomst met u voortvloeien.

Bewaartermijn

Kitty Corrects bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Contactgegevens
Kitty Corrects
Kitty Terpstra
Schelde 10
1703 JJ Heerhugowaard
Tel.: 072-5724696
E-mail: kitty.corrects@planet.nl
Btw-identificatienummer NL002070780B51
KvK-nummer: 37089994